XLIII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES (SRK)
s medzinárodnou účasťou

18. - 20. 6. 2023, Hotel Partizán, Tále

Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.
Bc. Ivana Čižmárová
Krivá 23, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 905 674 562
e-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk