Informácie

Prezident kongresu

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Čestné predsedníctvo

Prof. MUDr. Boris Brkljačič, PhD.

Prezident Európskej rádiologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Prezident Slovenskej rádiologickej spoločnosti a XLI. SRK

Prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD.

Predseda Rádiologickej spoločnosti ČLS, JEP

MUDr. Boris Hanuščak

Primátor mesta Bardejov

PhDr. Klára Gebeová, PhD.

Predsedníčka SRASR

Ing. JUDr. Jaroslav Komora

Generálny riaditeľ Bardejovských Kúpeľov, a.s.

MUDr. Marián Petko, MPH

Prezident ANS, riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Primár MUDr. Andrej Havrilla

Hlavný koordinátor

Vedecký výbor

Doc. MUDr. Viera Lehotská PhD.

Predseda výboru

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE

Podpredseda výboru

Prim. MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH

Prim. MUDr. Matej Vozár, MPH

MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.

MUDr. Monika Daňová, PhD.

MUDr. Michaela Jezberová

Miesto konania kongresu

Bardejovské Kúpele: Hotel Alexander a Hotel Ozón

Záštita

Kongres konaný pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR

Rokovacie jazyky

slovenský, anglický (bez tlmočenia)

Adresa organizačného výboru

NsP Sv. Jakuba, n.o.

Sv. Jakuba 22, 085 01 Bardejov, SK

Tel.: +421 905 261 698, +421 918 764 120

E-mail: andrejhavrilla@nsp-bardejov.sk

Hlavné témy

Intervenčná rádiológia Neurorádiológia

Vária

Kredity ARS CME

Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením.

Aktívna a pasívna účasť

online: www.slovenskyradiologickykongres.sk

e-mailom: andrejhavrilla@nsp-bardejov.sk

Abstrakty

Abstrakty posielať e-mailom na adresu: viera.lehotska@ousa.sk andrejhavrilla@nsp-bardejov.sk

Termín pre zaslanie abstraktov: najneskoršie do 31. 3. 2019

Pokyny pre napísanie abstraktov

abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1.

Registrácia

Hotel Alexander ****, Bardejovské kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele

15.05.2019 – od 15.00 – 19.00 hod.

16.05.2019 – od 08.00 – 18.00 hod.

17.05.2019 – od 08.00 – 18.00 hod.

18.05.2019 – od 08.00 – 13.00 hod.

Kongresový poplatok


atestovaný rádiológ člen SRS
rádiológ v špecializačnej príprave
rádiológ nečlen SRS
rádiologický technik člen SRASR, SK MTP
rádiologický technik nečlen SRASR, SK MTP
sprevádzajúca osoba
do 30.4.2019100,- EUR60,- EUR
150,-  EUR
40,- EUR
70,- EUR
50,- EUR
od 1.5.2019120,- EUR
80,- EUR
200,- EUR
50,- EUR
100,- EUR
50,- EUR

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.slovenskyradiologickykongres.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry.

Kongresový poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný.

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Alexander ****
od 77,- EUR
od 105,- EUR
Hotel Ozón superior ****
od 77,- EUR
od 105,- EUR
Hotel Ozón standard ***
od 66,- EUR
od 95,- EUR
Hotel Astória superior ****
od 77,- EUR
od 105,- EUR
Hotel Astória standard ***
od 66,- EUR
od 95,- EUR
Penzión ***
od 42,- EUR
od 62,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane raňajok, DPH a sú informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Rezervácia hotelov do: 14. 4. 2019

online: www.slovenskyradiologickykongres.sk

Kontaktná adresa

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK

Ing. Beáta Kapustová,

E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

Tel.: +421 55 68 06 261, +421 905 411 511,

Fax: +421 55 68 06 156

www.progress.eu.sk

Ďalšie informácie o kongrese a odborný program nájdete na webovej stránke

www.slovenskyradiologickykongres.sk

www.progress.eu.sk